Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Slovo na úvod

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,

rok sa s rokom stretol a Neurologický spolok Kramáre v spolupráci so Slovenskou neurologickou spoločnosťou a so Sekciou pre cerebrovaskulárne ochorenia organizuje už druhý ročník odborného podujatia Cievne mozgové príhody (CMP). Kým minulý rok sme sa venovali klinickým problémom s prekonanou cievnou príhodou ako boli poruchy nálady, úbytok kognitívnych funkcií, dysfágia, poruchy komunikačných schopností, spasticita a epilepsia, tento rok sa zameriavame na cievnu mozgovú príhodu u mladých jedincov, vaskulárne príčiny závratov a ich diferenciálnu diagnostiku, metabolické ochorenia, poruchy spánku, nové možnosti zobrazovania MR a na chirurgickú liečbu intracerebrálneho krvácania.

Našou snahou je rozširovať aktuálne poznatky o CMP a prinášať najnovšie poznatky z danej oblasti. Keďže sa nám minulý rok podarilo vydať aj publikáciu zameranú na túto problematiku, pre veľký úspech budeme aj v tomto type prezentácie pokračovať. Publikáciu by sme radi prezentovali na pripravovanom 32. slovenskom a českom neurologickom zjazde, ktorý sa uskutoční v Martine.

Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas a prídete 15.2.2018 do hotela Falkensteiner na druhý ročník odborného podujatia CMP 2018.


Za organizačný výbor
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,         MUDr. Marek Krivošík


Organizačný výbor podujatia